Himalaya: Listen. Learn. Grow.

4.8K Ratings
Open In App
title

BabyBus | 宝宝巴士·国学启蒙:奇妙古诗词

BabyBus

224
Followers
5.9K
Plays
BabyBus | 宝宝巴士·国学启蒙:奇妙古诗词

BabyBus | 宝宝巴士·国学启蒙:奇妙古诗词

BabyBus

224
Followers
5.9K
Plays
OVERVIEWEPISODESYOU MAY ALSO LIKE

Details

About Us

跟奇奇妙妙一起唱古诗,读古诗,用经典磨耳朵!>>>点我进入主播橱窗购买“奇奇妙妙”公仔吧<<<腹有诗书气自华,诗词的底蕴一旦在童年形成,就可能成为一生受用的精神财富。每个孩子都终将进入纷纷扰扰的成人世界,古诗词的意义大抵在于:无论将来身处何时,无论有怎样的境遇,都始终保有一份自得之心。宝宝巴士的奇妙古诗词有多奇妙?...

Latest Episodes

【5岁+进阶版】《雨中登岳阳楼望君山》宋-黄庭坚-岳阳楼上对君山

《雨中登岳阳楼望君山》 宋·黄庭坚 投荒万死鬓毛斑,生出瞿塘滟滪关。 未到江南先一笑,岳阳楼上对君山。 【拼音版】 《yǔ zhōng dēng yuè yáng lóu wàng jūn shān》 《雨中登岳阳楼望君山》 sòng · huáng tíng jiān [宋] 黄庭坚 tóu huāng wàn sǐ bìn máo bān 投荒万死鬓毛斑, shēng chū qú táng yàn yù guān 生出瞿塘滟滪关。 wèi dào jiāng nán xiān yí xiào 未到江南先一笑, yuè yáng lóu shàng duì jūn shān 岳阳楼上对君山。 译文:被贬官投放到边荒,经历九死一生,两鬓斑白,如今居然活着走出瞿塘峡滟滪关。还未到江南,已经抑制不住内心喜悦露出了笑容,登上岳阳楼远望对面的君山。

2 minJUN 3
Comments
【5岁+进阶版】《雨中登岳阳楼望君山》宋-黄庭坚-岳阳楼上对君山

【5岁+入门版】《菊花》唐诗-元稹-此花开尽更无花

《菊花》 唐·元稹 秋丛绕舍似陶家,遍绕篱边日渐斜。 不是花中偏爱菊,此花开尽更无花。 【拼音】 《jú huā》 《菊花》 táng · yuán zhěn [唐] 元稹 qiū cóng rào shè sì táo jiā 秋丛绕舍似陶家, biàn rào lí biān rì jiàn xié 遍绕篱边日渐斜。 bú shì huā zhōng piān ài jú 不是花中偏爱菊, cǐ huā kāi jìn gèng wú huā 此花开尽更无花。 译文:一丛丛秋菊绕着房舍开放,好像来到了陶渊明的家。我绕着竹篱赏花直到太阳西斜。不是我特别偏爱菊花,而是因为菊花谢后,就没有别的花开了。

2 minMAY 30
Comments
【5岁+入门版】《菊花》唐诗-元稹-此花开尽更无花

【7岁+入门版】《送友人》唐诗-李白-青山横北郭

《送友人》 唐·李白 青山横北郭,白水绕东城。 此地一为别,孤蓬万里征。 浮云游子意,落日故人情。 挥手自兹去,萧萧班马鸣。 【拼音版】 《sòng yǒu rén》 《送友人》 táng · lǐ bái [唐] 李白 qīng shān h...

3 minMAY 27
Comments
【7岁+入门版】《送友人》唐诗-李白-青山横北郭

【7岁+入门版】《黄鹤楼》唐诗-崔颢-昔人已乘黄鹤去

《黄鹤楼》 唐·崔颢 昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。 黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。 晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。 日暮是?烟波江上使人愁。 【拼音版】 《huáng hè lóu 》 《黄鹤楼》 táng · cuī h&agra...

3 minMAY 23
Comments
【7岁+入门版】《黄鹤楼》唐诗-崔颢-昔人已乘黄鹤去

【6岁+进阶版】《从军行》唐诗-李白-百战沙场碎铁衣

《从军行》 唐·李白 百战沙场碎铁衣,城南已合数重围。 突营射杀呼延将,独领残兵千骑归。 【拼音版】 《cóng jūn xíng》 《从军行》 táng · lǐ bái [唐] 李白 bǎi zhàn shā chǎng suì tiě yī ...

2 minMAY 20
Comments
【6岁+进阶版】《从军行》唐诗-李白-百战沙场碎铁衣

【6岁+进阶版】《洛桥晚望》唐诗-孟郊-天津桥下冰初结

《洛桥晚望》 唐·孟郊 天津桥下冰初结,洛阳陌上人行绝。 榆柳萧疏楼阁闲,月明直见嵩山雪。 【拼音版】 《luò qiáo wǎn wàng》 《洛桥晚望》 táng · mèng jiāo [唐] 孟郊 tiān jīn qiáo xi&agra...

2 minMAY 16
Comments
【6岁+进阶版】《洛桥晚望》唐诗-孟郊-天津桥下冰初结

【6岁+入门版】《登科后》唐诗-孟郊-一日看尽长安花

《登科后》 唐·孟郊 昔日龌龊不足夸,今朝放荡思无涯。 春风得意马蹄疾,一日看尽长安花。 【拼音版】 《dēng kē hòu》 《登科后》 táng · mèng jiāo [唐] 孟郊 xī rì wò chuò bù z&uacut...

2 minMAY 13
Comments
【6岁+入门版】《登科后》唐诗-孟郊-一日看尽长安花

【5岁+进阶版】《少年行(其一)》唐诗-王维-新丰美酒斗十千

《少年行》其一 唐·王维 新丰美酒斗十千,咸阳游侠多少年。 相逢意气为君饮,系马高楼垂柳边。 【拼音版】 《shào nián xíng》 《少年行》其一 táng · wáng wéi [唐] 王维 xīn fēng měi jiǔ dǒu shí qiān 新丰美酒斗十千, xián yáng yóu xiá duō shào nián 咸阳游侠多少年。 xiāng féng yì qì wèi jūn yǐn 相逢意气为君饮, xì mǎ gāo lóu chuí liǔ biān 系马高楼垂柳边。 译文:新丰镇出产的美酒一斗价值十千钱,咸阳城里少年游侠云集。他们遇见知己情意相投,便开怀畅饮,马儿就拴在酒楼下的垂柳边。

2 minMAY 9
Comments
【5岁+进阶版】《少年行(其一)》唐诗-王维-新丰美酒斗十千

【5岁+进阶版】《海棠》宋-苏轼-东风袅袅泛崇光

《海棠》 宋·苏轼 东风袅袅泛崇光,香雾空蒙月转廊。 只恐夜深花睡去,故烧高烛照红妆。 【拼音版】 《hǎi táng 》 《海棠》 sòng · sū shì [宋] 苏轼 dōng fēng niǎo niǎo fàn chóng guāng 东风袅袅泛崇光, xiāng wù kōng méng yuè zhuǎn láng 香雾空蒙月转廊。 zhǐ kǒng yè shēn huā shuì qù 只恐夜深花睡去, gù shāo gāo zhú zhào hóng zhuāng 故烧高烛照红妆。 译文:袅袅的东风轻轻吹拂,海棠花透出华美的光泽。花香飘散在朦胧的夜雾中,空中的明月已经转过了回廊。怕只怕夜深了花儿就会睡去,所以我燃着高高的蜡烛,欣赏那娇艳的海棠花。

3 minMAY 6
Comments
【5岁+进阶版】《海棠》宋-苏轼-东风袅袅泛崇光

【5岁+进阶版】《蜀中九日》唐诗-王勃-九月九日望乡台

《蜀中九日》 唐·王勃 九月九日望乡台,他席他乡送客杯。 人情已厌南中苦,鸿雁那从北地来。 【拼音版】 《shǔ zhōng jiǔ rì》 《蜀中九日》 táng · wáng bó [唐] 王勃 jiǔ yuè jiǔ rì wàng xiāng tái 九月九日望乡台, tā xí tā xiāng sòng kè bēi 他席他乡送客杯。 rén qíng yǐ yàn nán zhōng kǔ 人情已厌南中苦, hóng yàn nǎ cóng běi dì lái 鸿雁那从北地来。 译文:九月九日重阳节登上望乡台,在他乡设席送别朋友,举杯之际分外忧愁。我早已饱尝了客居南方的苦处,万分思念北方的故乡,可是鸿雁啊,你为何还要从北方飞过来呢?

3 minMAY 2
Comments
【5岁+进阶版】《蜀中九日》唐诗-王勃-九月九日望乡台

Latest Episodes

【5岁+进阶版】《雨中登岳阳楼望君山》宋-黄庭坚-岳阳楼上对君山

《雨中登岳阳楼望君山》 宋·黄庭坚 投荒万死鬓毛斑,生出瞿塘滟滪关。 未到江南先一笑,岳阳楼上对君山。 【拼音版】 《yǔ zhōng dēng yuè yáng lóu wàng jūn shān》 《雨中登岳阳楼望君山》 sòng · huáng tíng jiān [宋] 黄庭坚 tóu huāng wàn sǐ bìn máo bān 投荒万死鬓毛斑, shēng chū qú táng yàn yù guān 生出瞿塘滟滪关。 wèi dào jiāng nán xiān yí xiào 未到江南先一笑, yuè yáng lóu shàng duì jūn shān 岳阳楼上对君山。 译文:被贬官投放到边荒,经历九死一生,两鬓斑白,如今居然活着走出瞿塘峡滟滪关。还未到江南,已经抑制不住内心喜悦露出了笑容,登上岳阳楼远望对面的君山。

2 minJUN 3
Comments
【5岁+进阶版】《雨中登岳阳楼望君山》宋-黄庭坚-岳阳楼上对君山

【5岁+入门版】《菊花》唐诗-元稹-此花开尽更无花

《菊花》 唐·元稹 秋丛绕舍似陶家,遍绕篱边日渐斜。 不是花中偏爱菊,此花开尽更无花。 【拼音】 《jú huā》 《菊花》 táng · yuán zhěn [唐] 元稹 qiū cóng rào shè sì táo jiā 秋丛绕舍似陶家, biàn rào lí biān rì jiàn xié 遍绕篱边日渐斜。 bú shì huā zhōng piān ài jú 不是花中偏爱菊, cǐ huā kāi jìn gèng wú huā 此花开尽更无花。 译文:一丛丛秋菊绕着房舍开放,好像来到了陶渊明的家。我绕着竹篱赏花直到太阳西斜。不是我特别偏爱菊花,而是因为菊花谢后,就没有别的花开了。

2 minMAY 30
Comments
【5岁+入门版】《菊花》唐诗-元稹-此花开尽更无花

【7岁+入门版】《送友人》唐诗-李白-青山横北郭

《送友人》 唐·李白 青山横北郭,白水绕东城。 此地一为别,孤蓬万里征。 浮云游子意,落日故人情。 挥手自兹去,萧萧班马鸣。 【拼音版】 《sòng yǒu rén》 《送友人》 táng · lǐ bái [唐] 李白 qīng shān h...

3 minMAY 27
Comments
【7岁+入门版】《送友人》唐诗-李白-青山横北郭

【7岁+入门版】《黄鹤楼》唐诗-崔颢-昔人已乘黄鹤去

《黄鹤楼》 唐·崔颢 昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。 黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。 晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。 日暮是?烟波江上使人愁。 【拼音版】 《huáng hè lóu 》 《黄鹤楼》 táng · cuī h&agra...

3 minMAY 23
Comments
【7岁+入门版】《黄鹤楼》唐诗-崔颢-昔人已乘黄鹤去

【6岁+进阶版】《从军行》唐诗-李白-百战沙场碎铁衣

《从军行》 唐·李白 百战沙场碎铁衣,城南已合数重围。 突营射杀呼延将,独领残兵千骑归。 【拼音版】 《cóng jūn xíng》 《从军行》 táng · lǐ bái [唐] 李白 bǎi zhàn shā chǎng suì tiě yī ...

2 minMAY 20
Comments
【6岁+进阶版】《从军行》唐诗-李白-百战沙场碎铁衣

【6岁+进阶版】《洛桥晚望》唐诗-孟郊-天津桥下冰初结

《洛桥晚望》 唐·孟郊 天津桥下冰初结,洛阳陌上人行绝。 榆柳萧疏楼阁闲,月明直见嵩山雪。 【拼音版】 《luò qiáo wǎn wàng》 《洛桥晚望》 táng · mèng jiāo [唐] 孟郊 tiān jīn qiáo xi&agra...

2 minMAY 16
Comments
【6岁+进阶版】《洛桥晚望》唐诗-孟郊-天津桥下冰初结

【6岁+入门版】《登科后》唐诗-孟郊-一日看尽长安花

《登科后》 唐·孟郊 昔日龌龊不足夸,今朝放荡思无涯。 春风得意马蹄疾,一日看尽长安花。 【拼音版】 《dēng kē hòu》 《登科后》 táng · mèng jiāo [唐] 孟郊 xī rì wò chuò bù z&uacut...

2 minMAY 13
Comments
【6岁+入门版】《登科后》唐诗-孟郊-一日看尽长安花

【5岁+进阶版】《少年行(其一)》唐诗-王维-新丰美酒斗十千

《少年行》其一 唐·王维 新丰美酒斗十千,咸阳游侠多少年。 相逢意气为君饮,系马高楼垂柳边。 【拼音版】 《shào nián xíng》 《少年行》其一 táng · wáng wéi [唐] 王维 xīn fēng měi jiǔ dǒu shí qiān 新丰美酒斗十千, xián yáng yóu xiá duō shào nián 咸阳游侠多少年。 xiāng féng yì qì wèi jūn yǐn 相逢意气为君饮, xì mǎ gāo lóu chuí liǔ biān 系马高楼垂柳边。 译文:新丰镇出产的美酒一斗价值十千钱,咸阳城里少年游侠云集。他们遇见知己情意相投,便开怀畅饮,马儿就拴在酒楼下的垂柳边。

2 minMAY 9
Comments
【5岁+进阶版】《少年行(其一)》唐诗-王维-新丰美酒斗十千

【5岁+进阶版】《海棠》宋-苏轼-东风袅袅泛崇光

《海棠》 宋·苏轼 东风袅袅泛崇光,香雾空蒙月转廊。 只恐夜深花睡去,故烧高烛照红妆。 【拼音版】 《hǎi táng 》 《海棠》 sòng · sū shì [宋] 苏轼 dōng fēng niǎo niǎo fàn chóng guāng 东风袅袅泛崇光, xiāng wù kōng méng yuè zhuǎn láng 香雾空蒙月转廊。 zhǐ kǒng yè shēn huā shuì qù 只恐夜深花睡去, gù shāo gāo zhú zhào hóng zhuāng 故烧高烛照红妆。 译文:袅袅的东风轻轻吹拂,海棠花透出华美的光泽。花香飘散在朦胧的夜雾中,空中的明月已经转过了回廊。怕只怕夜深了花儿就会睡去,所以我燃着高高的蜡烛,欣赏那娇艳的海棠花。

3 minMAY 6
Comments
【5岁+进阶版】《海棠》宋-苏轼-东风袅袅泛崇光

【5岁+进阶版】《蜀中九日》唐诗-王勃-九月九日望乡台

《蜀中九日》 唐·王勃 九月九日望乡台,他席他乡送客杯。 人情已厌南中苦,鸿雁那从北地来。 【拼音版】 《shǔ zhōng jiǔ rì》 《蜀中九日》 táng · wáng bó [唐] 王勃 jiǔ yuè jiǔ rì wàng xiāng tái 九月九日望乡台, tā xí tā xiāng sòng kè bēi 他席他乡送客杯。 rén qíng yǐ yàn nán zhōng kǔ 人情已厌南中苦, hóng yàn nǎ cóng běi dì lái 鸿雁那从北地来。 译文:九月九日重阳节登上望乡台,在他乡设席送别朋友,举杯之际分外忧愁。我早已饱尝了客居南方的苦处,万分思念北方的故乡,可是鸿雁啊,你为何还要从北方飞过来呢?

3 minMAY 2
Comments
【5岁+进阶版】《蜀中九日》唐诗-王勃-九月九日望乡台
success toast
Welcome to Himalaya LearningDozens of podcourses featuring over 100 experts are waiting for you.