Himalaya: Listen. Learn. Grow.

4.8K Ratings
Open In App
title

Life in Fukuoka "Vietnamese"

LOVE FM 76.1MHz

1
Followers
3
Plays
Life in Fukuoka "Vietnamese"

Life in Fukuoka "Vietnamese"

LOVE FM 76.1MHz

1
Followers
3
Plays
OVERVIEWEPISODESYOU MAY ALSO LIKE

Details

About Us

Life in Fukuoka "Vietnamese"

Latest Episodes

#035【Đối tượng phỏng vấn hôm nay】Dong Minh Vuong (Điều hành một cửa hàng điện thoại di động)

Life in Fukuoka "Vietnamese" #035 LOVE FM 76.1MHz

--1 d ago
Comments
#035【Đối tượng phỏng vấn hôm nay】Dong Minh Vuong (Điều hành một cửa hàng điện thoại di động)

#034 Giới thiệu về ngày lễ tạ ơn làm việc / Ngày thế giới phòng chống AIDS / Cẩn thận với lửa

Life in Fukuoka "Vietnamese" #034 LOVE FM 76.1MHz

--1 w ago
Comments
#034 Giới thiệu về ngày lễ tạ ơn làm việc / Ngày thế giới phòng chống AIDS / Cẩn thận với lửa

#033 Giới thiệu về ngày lễ 3-5-7 / Giới thiệu về trang web đặc biệt của Giải thưởng Văn hóa Châu Á Fukuoka / Về Triển lãm Kỷ niệm 30 năm Bảo tàng Thành phố Fukuoka

Life in Fukuoka "Vietnamese" #033 LOVE FM 76.1MHz

--2 w ago
Comments
#033 Giới thiệu về ngày lễ 3-5-7 / Giới thiệu về trang web đặc biệt của Giải thưởng Văn hóa Châu Á Fukuoka / Về Triển lãm Kỷ niệm 30 năm Bảo tàng Thành phố Fukuoka

#032 Giới thiệu về Lập Đông / Vườn Nhật Bản, lá mùa thu / Chiến dịch Đi ăn

Life in Fukuoka "Vietnamese" #032 LOVE FM 76.1MHz

--3 w ago
Comments
#032 Giới thiệu về Lập Đông / Vườn Nhật Bản, lá mùa thu / Chiến dịch Đi ăn

#031 Halloween / Phòng chống Virus Corona mới / bệnh cúm

Life in Fukuoka "Vietnamese" #031 LOVE FM 76.1MHz

--OCT 30
Comments
#031 Halloween / Phòng chống Virus Corona mới / bệnh cúm

#030 【Đối tượng phỏng vấn hôm nay】Le Anh Duy (Sinh viên)

Life in Fukuoka "Vietnamese" #030 LOVE FM 76.1MHz

--OCT 23
Comments
#030 【Đối tượng phỏng vấn hôm nay】Le Anh Duy (Sinh viên)

#029 Phơi và thay đổi /quần áo mùa đông / Giới thiệu về giáo dục trẻ sơ sinh và chăm sóc trẻ em miễn phí / Về quy tắc hút thuốc lá

Life in Fukuoka "Vietnamese" #029 LOVE FM 76.1MHz

--OCT 16
Comments
#029 Phơi và thay đổi /quần áo mùa đông / Giới thiệu về giáo dục trẻ sơ sinh và chăm sóc trẻ em miễn phí / Về quy tắc hút thuốc lá

#028 Giới thiệu Thực phẩm mùa thu / Uminaka Hana Matsuri 2020

Life in Fukuoka "Vietnamese" #028 LOVE FM 76.1MHz

--OCT 9
Comments
#028 Giới thiệu Thực phẩm mùa thu / Uminaka Hana Matsuri 2020

#027 Trung thu trăng sáng / Về câu trả lời cho cuộc điều tra dân số quốc gia / Sử dụng ứng dụng xác nhận tiếp xúc (COCOA)!

Life in Fukuoka "Vietnamese" #027 LOVE FM 76.1MHz

--OCT 2
Comments
#027 Trung thu trăng sáng / Về câu trả lời cho cuộc điều tra dân số quốc gia / Sử dụng ứng dụng xác nhận tiếp xúc (COCOA)!

#026 【Đối tượng phỏng vấn hôm nay】Nguyen Cong Tan (nhân viên công ty)

Life in Fukuoka "Vietnamese" #026 LOVE FM 76.1MHz

--SEP 25
Comments
#026 【Đối tượng phỏng vấn hôm nay】Nguyen Cong Tan (nhân viên công ty)

Latest Episodes

#035【Đối tượng phỏng vấn hôm nay】Dong Minh Vuong (Điều hành một cửa hàng điện thoại di động)

Life in Fukuoka "Vietnamese" #035 LOVE FM 76.1MHz

--1 d ago
Comments
#035【Đối tượng phỏng vấn hôm nay】Dong Minh Vuong (Điều hành một cửa hàng điện thoại di động)

#034 Giới thiệu về ngày lễ tạ ơn làm việc / Ngày thế giới phòng chống AIDS / Cẩn thận với lửa

Life in Fukuoka "Vietnamese" #034 LOVE FM 76.1MHz

--1 w ago
Comments
#034 Giới thiệu về ngày lễ tạ ơn làm việc / Ngày thế giới phòng chống AIDS / Cẩn thận với lửa

#033 Giới thiệu về ngày lễ 3-5-7 / Giới thiệu về trang web đặc biệt của Giải thưởng Văn hóa Châu Á Fukuoka / Về Triển lãm Kỷ niệm 30 năm Bảo tàng Thành phố Fukuoka

Life in Fukuoka "Vietnamese" #033 LOVE FM 76.1MHz

--2 w ago
Comments
#033 Giới thiệu về ngày lễ 3-5-7 / Giới thiệu về trang web đặc biệt của Giải thưởng Văn hóa Châu Á Fukuoka / Về Triển lãm Kỷ niệm 30 năm Bảo tàng Thành phố Fukuoka

#032 Giới thiệu về Lập Đông / Vườn Nhật Bản, lá mùa thu / Chiến dịch Đi ăn

Life in Fukuoka "Vietnamese" #032 LOVE FM 76.1MHz

--3 w ago
Comments
#032 Giới thiệu về Lập Đông / Vườn Nhật Bản, lá mùa thu / Chiến dịch Đi ăn

#031 Halloween / Phòng chống Virus Corona mới / bệnh cúm

Life in Fukuoka "Vietnamese" #031 LOVE FM 76.1MHz

--OCT 30
Comments
#031 Halloween / Phòng chống Virus Corona mới / bệnh cúm

#030 【Đối tượng phỏng vấn hôm nay】Le Anh Duy (Sinh viên)

Life in Fukuoka "Vietnamese" #030 LOVE FM 76.1MHz

--OCT 23
Comments
#030 【Đối tượng phỏng vấn hôm nay】Le Anh Duy (Sinh viên)

#029 Phơi và thay đổi /quần áo mùa đông / Giới thiệu về giáo dục trẻ sơ sinh và chăm sóc trẻ em miễn phí / Về quy tắc hút thuốc lá

Life in Fukuoka "Vietnamese" #029 LOVE FM 76.1MHz

--OCT 16
Comments
#029 Phơi và thay đổi /quần áo mùa đông / Giới thiệu về giáo dục trẻ sơ sinh và chăm sóc trẻ em miễn phí / Về quy tắc hút thuốc lá

#028 Giới thiệu Thực phẩm mùa thu / Uminaka Hana Matsuri 2020

Life in Fukuoka "Vietnamese" #028 LOVE FM 76.1MHz

--OCT 9
Comments
#028 Giới thiệu Thực phẩm mùa thu / Uminaka Hana Matsuri 2020

#027 Trung thu trăng sáng / Về câu trả lời cho cuộc điều tra dân số quốc gia / Sử dụng ứng dụng xác nhận tiếp xúc (COCOA)!

Life in Fukuoka "Vietnamese" #027 LOVE FM 76.1MHz

--OCT 2
Comments
#027 Trung thu trăng sáng / Về câu trả lời cho cuộc điều tra dân số quốc gia / Sử dụng ứng dụng xác nhận tiếp xúc (COCOA)!

#026 【Đối tượng phỏng vấn hôm nay】Nguyen Cong Tan (nhân viên công ty)

Life in Fukuoka "Vietnamese" #026 LOVE FM 76.1MHz

--SEP 25
Comments
#026 【Đối tượng phỏng vấn hôm nay】Nguyen Cong Tan (nhân viên công ty)
success toast
Welcome to Himalaya LearningClick below to download our app for better listening experience.Download App